Тръжна документация за отдаване под наем на земеделска земя- частна общинска собственост с площ от 55,000 дка. в землището на с.Борован

Тръжна документация