Цели на проеката


ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 

 

ОБЩА ЦЕЛ:

 

Повишаване ефикасността и ефективността на работа в общинска администрация Борован

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 

1.      Повишена квалификация на служителите във връзка с предизвикателствата, свързани с електронното управление и изискванията на информационното общество.

2.      Повишаване на капацитета на човешките ресурси чрез специфични обучения по нови и иновативни теми.