Вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в общинска администрация Борован

Вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в общинска администрация Борован