Заповед № 15/ 08.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински обектни намиращи се в село Добролево