Заповед 151/19.05.2020г. на кмета на община Борован във връзка с провеждане на жътвена кампания 2020г.

Заповед 151/19.05.2020г. на кмета на община Борован във връзка с провеждане на жътвена кампания 2020г