Заповед №17/ 08.01.2013г. за откриване на търг с явно наддаване на поземлен недвижим имот, намиращ се в село Добролево, община Борован