Заповед № 28/13.01.2011г. за изработване на ПУП на "Агротрейд СС"ООД с.Борован