Заповед № 30/ 14.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в с. Добролево