Заповед № 412/ 02.11.2012г. за откриване на процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на поземлени недвижими имоти, частна общинска собств