Заповед № 60/ 30.01.2013г. на Кмета на Община Борован за продажба на движими вещи общинска собственост