Заповед № 62/ 30.01.2013г. на Кмета на Община Борован за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на автоспирка в с. Малорад