Заповед №РД -09-614/04.08.2017г.на МЗХГ за стартиране на теренни проверки 2017 г.

Заповед №РД -09-614/04.08.2017г.  на МЗХГ за стартиране на теренни проверки 2017 г.