Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието,подготовката и обучението за 2019г.

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието,подготовката и обучението за 2019г.