Заповеди на ОД"Земеделие" за предоставяне на имоти - полски пътища за стопанската 2014/2015

Заповед № 241-П / 11.05.2015г. с Нивянин