Документи за сваляне

Договор обособена позиция 3
размер: 1027 KB
дата: 03.01.2020 09:39
Договор обособена позиция 2
размер: 3836 KB
дата: 03.01.2020 09:38
Договор обособена позиция 1
размер: 3948 KB
дата: 03.01.2020 09:38
Протокол №2
размер: 1182 KB
дата: 23.12.2019 12:01
Протокол №1
размер: 1613 KB
дата: 23.12.2019 12:00
Информация за удължаване срока на офертите
размер: 138 KB
дата: 02.12.2019 11:15
Образци на документи
размер: 187 KB
дата: 19.11.2019 16:07
Обява
размер: 312 KB
дата: 19.11.2019 16:07
Указания
размер: 927 KB
дата: 19.11.2019 16:06
Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
размер: 1737 KB
дата: 19.11.2019 16:04