Новини

Семинар на тема Интерактивни методи и иновации в обучението на децата по изобразително изкуство»

  04.11.2012 12:39  
На 02.11.2012г. се проведе семинар с педагогическите екипи на детските градини в община Борован на тема «Интерактивни методи и иновации в обучението на децата по изобразително изкуство» с лектор доц.д-р Мариета Савчева преподавател в СУ-ДИУУ гр.София.Домакин на семинара бе ОДЗ"Юрий Гагарин "с.Малорад, а гост г-жа Даринка Kостадинова - старши експерт предучилищно възпитание в РИО гр.Враца. Обучението бе организирано със съдействието на РААБЕ - България.