Новини

Състезание по безопастност на движението по пътищата се проведе в Борован

  30.04.2013 08:15  

         Познават ли децата пътните знаци, знаят ли правилата за улично движение и спазват ли ги, когато са сами или с родители на улицата? Към кого могат да се обърнат за помощ при злополука на пътя? Отговорите на тези въпроси станаха ясни след проведеното състезание по Безопасност на движението по пътищата, организирано от

Областна администрация – Враца, Център за методическа и възпитателна работа по БДП – Враца, Регионален инспекторат по образованието, ОС на БЧК – Враца, Съюз на българските автомобилисти – Враца, Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца, със съдействието и домакинството на Община Борован.

         Пред няколко изпитания бяха изправени състезателите от област Враца- тестове, сглобяване на пъзели, техническа изправност на велосипеда, тест по БЧК.


ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

10.00 ч.  -  10.20 ч.  - Художествена програма – представена от ОДК “Маша Белмустакова“ Борован

10.20 ч.  -  10.30 ч.  Откриване на състезанието

10.20 ч.  -  10.40 ч.  Провеждане първи етап / решаване на тест /

10.55 ч.  -  11.10 ч.  -  Провеждане втори етап / викторина /

11.10 ч.  -  11.25 ч.  -  Провеждане трети етап / сглобяване на пъзели /

11.25 ч.  -  11.35 ч.  -  Провеждане четвърти етап / техническа изправност на  велосипеда/

11.35 ч.  -  11.45 ч.  -  Провеждане пети етап / Тест на БЧК /

12.00 ч.  -  12.15 ч.  -  Обработка на резултатите. Класиране на отборите

12.15 ч.  -  12.30 ч.  -  Награждаване и закриване на състезанието

Класиране:

І мястоСОУ”ХРИСТО  БОТЕВ”- Враца

ІІ място -  СОУ”ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”- Бяла Слатина

ІІІ мястоСОУ”ХРИСТО  БОТЕВ”- гр.Оряхово

ІV мястоОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с.Малорад, Община Борован

V мястоСОУ”В.  ВОДЕНИЧАРСКИ” Хайредин

VІ мястоОУ”ОТЕЦ  ПАИСИЙ” с.Борован,Община Борован

VІІ място - СОУ”ХРИСТО  БОТЕВ” гр.Козлодуй