Новини

Център за информация и услуги заработи в Борован

  07.02.2014 16:14  
Нов общински център за услуги и информация отвори врати в Община Борован. Центърът се намира на приземния етаж в сградата на общината и е с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Той е изграден на принципа "обслужване на едно гише", а общата му стойност възлиза на 40 000 лева.
В него са оборудвани общо 5 работни места, на които ще бъдат предлагани всички общински услуги, както и данъчни.
Основната цел на Центъра е предоставяне на ефективни административни услуги на гражданите и повишаване на качеството и бързината на обслужването. Както и максимално намаляване на приемното време за граждани от страна на специалистите в съответните отдели.
На едно място вече може да се подаде молба, да се направят оценки и необходимите справки и да се заплати за съответната услуга.
„Откриването на новия център за услуги и информация е част от нашите ангажименти за повишаване качеството на обслужване на жителите на общината”, заяви кмета на община Борован инж. Тодорова. „Този Център е нещо ново за община Борован. В страната почти всички общински администрации имаха изградени центрове за обслужване на едно гише. Общината ни беше на зад и по този показател. Радостно е, че вече започнахме да наваксваме изоставянето ни“, добавя инж. Тодорова.
До този момент работата на администрацията беше затруднена, тъй като отделите се намираха в пет различни сгради. Това забавяше комуникацията между служителите и влияеше негативно върху скоростта на административното обслужване.
Сега ръководството на общината се надява новия център да доведе ѝ до намаляване разходите за административно обслужване, както и да бъде стимул за по-добра комуникация и обмен на информация между институциите.
Новият общински център за услуги и информация ще работи с граждани всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч.