Новини

„Сирини Заговезни в село Добролево – традицията продължава „

  04.03.2014 13:58  

И тази година в село Добролево на първи март се отбеляза честването на празника Сирни Заговезни. Празникът Сирни заговезни се чества седем седмици преди Великден, винаги в неделя и трае една седмица, в която се изпълняват различни обреди и обичаи.

На трапезата се слагат млечни и яйчни продукти. За децата има голямо забавление защото се връзва яйце на конец и се върти, като всеки се опитва да го захапе.

Преди да се седне на вечеря навън се палят огньове, които се прескачат за здраве. Може би най-важното е, че на този ден по-младите искат прошка от по-възрастните.

Тържествена програма подготвиха самодейци от Читалище „Пробуда – Добролево” с.Добролево  съместно с  ученици от ОУ”св.св.Кирили и Методий” и детска градина Иван Нивянин филиал на ОДЗ „ Юри Гагарин”  с. Добролево.  Запомнящи се изяви имаха самодейците от читалище Пробуда които пресъздадоха обичая Ялова сватба, децата и учениците поздравиха   с песни, танци и рецитали, за доброто насторение на госите се погрижи  и  оркестър. Най – бурни овации събра ново-съдадента певчевска група към Читалище Пробуда.

Поздраветилен адрес поднесе инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован, на която жителите на кметство с. Добролево изказаха своята благодарност относно финансовата подкрепа за  събраният нагараден  фонд от 700 лв., чрез които се организира празненството и бяха осигурени награди за участниците .

Официални гости бяха още г-жа Яна Бецинска секретар на Община Борован и г-н Георги Горанов – общински съветник.