Новини

Заключителната пресконференция по проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите

  24.04.2014 13:56  


На 23 април 2014 година в Музикалната зала на Oбщина Борован се проведе заключителната пресконференция по проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“. Размерът на безвъзмездната помощ е 34 772,56 лева. Неговата продължителност бе 12 месеца и беше насочен към служителите на служебно и трудово правоотношение на Община Борован, както и към кметове на кметства.

Основните цели на проекта бяха подобряване на вътрешно-институционалната дейност на Община Борован чрез повишаване качеството на работа на служителите й, както и повишаване на професионализма и мотивацията на служителите в общината за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в територията на общината. Не на последно място цел бе и повишаване компетентността на служителите от Община Борован съобразно длъжностите, които заемат, и функциите, които изпълняват, чрез обучения.

По време на проекта бяха обучени 19 служители по различни курсове в Института по публична администрация. Проведени бяха групови занимания за екипна ефективност и ефективно лидерство за 32 участници.

На пресконференцията кметът на община Борован, инж. Десислава Тодорова, отчете постигнатите резултати. Проектът беше оценен като успешен и общото мнение на присъстващите в залата бе, че с него е подобрена работата на служителите в цялата община.

 

От екипа за управление на проекта