Новини

КЛУБ „СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО“ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СВОЯТА РАБОТА.

  10.05.2014 14:55  
На 09.05.2014г. в Библиотеката в с.Борован беше представена презентация на Клуб „Съхрани Българското“ участниците в клуба са ученици от ПГ-Т " Коста Петров" с. Борован с ръководител Даниела Велчовска. Участниците в клуба представиха своята презентация –„Каталог – описание за състоянието на паметниците на територията на Община Борован“.Презентацията е резултат от продължителното изследване което екипът на Клуб „Съхрани Българското“е извършил с цел описание на съвременното състояние на паметниците в Община Борован.Екипът е изследвал и заснел над 20 паметници, паметни плочи,църкви, чешми в селата: Борован,Малорад,Нивянин,Добролево и Сираково.
Откритието на ентусиастите от Клуб „Съхрани Българското“е че, населението на Община Борован е издигнало паметници с благодарности и почит на всички дали живота си за свобода и справедливост. Но за съжаление състоянието на някои паметници е плачевно .Те призоваха всички граждани и представителите на местната власт да помогнат за опазването, почистването и възобновяването на паметниците и това да бъде дълг и отговорност на съвременното поколение към паметта на загиналите за свободата на майка България.
Девизът на клуба е „СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО ОСТАНИ БЪЛГАРИН“
От своя страна Община Борован ежегодно изпраща информация за състоянието на застрашени обекти със статут на недвижими културни ценности с категория“национално значение“.Последното писмо е с изх.№860#1 /17.04.2013г., като в приложението към писмото са описани обектите и средствата необходими за ремонт,поддръжка и обновяване на паметниците.Но до момента не са превеждани средства за ремонт и обновяване на паметниците.