Новини

Национален рецитал - конкурс за Ботева Поезия

  04.06.2014 12:46  

На 31.05.2014г. в "Младежки дом" гр. Враца се проведе Национален конкурс-рецитал за Ботева  поезия. Представител на ОДК"Маша Белмустакова"с.Борован беше Християн Пламенов Христов на 10г. с художествен ръководител Наташа Димитрова Божурска. Той се представи със стихотворението на Ботев "Хайдути" . Преподаватели от НАТФИЗ оценяваха участието на общо 50 деца от цялата страна .Християн Христов беше награден със Диплом да добро представяне и парична награда.