Новини

ПОМОЩ ОТ 400 000 ЛЕВА ЗА ОБЩИНА БОРОВАН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

  27.06.2014 13:07  

Шест община в Област Враца, ще получат допълнително трансфери към бюджетите си за 2014 г. Най – много средства ще бъдат отпуснати на Община Борован и Община Криводол- по 400 хил.лев. Допълнителните трансфери се предоставят на общините, отговарящи на изискванията по ПМС/117/2014 за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014г. Мярката е част от поредицата стъпки на правителството за съживяване и стимулиране на бизнес средата в общините, в резултат на подобряване на тяхното финансово състояние. Очакваните ефекти са намаляване на факторите и причините за натрупване на просорочени задължения; подобряване на възможността им за приоритизиране и оптимизация на разходите; въвеждане на мерки за повишаване на събираемостта на приходите и намаление на просорочени задължения .
Кметът на Община Борован- Инж. Десислава Тодорова исказва своята специална благодарност към правителството за оказаната подкрепа на Община Борован и заяви, че парите които ще получи Общината, ще бъдат използвани за погасяване на стари задължения, които Общината е натрупала в предходният мандат на управление по времето на бившия вече кмет и настоящ общински съветник - г-н: Петър Цветковски. В резултат от които задължения Общината е с постоянно в запорирани сметки и имоти, което от своя страна, пък води до затрудняване на работата на общинската администрация и осигуряване на услуги и дейности на населението на Община Борован .