Новини

ЗАВЪРШИ ИЗГРАЖДАНЕТО НАПЛОЩАДКИТЕ ПО ПРОЕКТИ НА ПУДООС В БОРОВАН И ДОБРОЛЕВО и НИВЯНИН

  27.11.2014 15:02  
Завършиха дейностите по 3 проектд към ПУДООС. За поредна година Община Борован , ЦДГ”Тошка Петрова” с филиал Нивянин и ОУ ”Св.св Кирил и Методий” с. Добролево са одобрени с малки проекти по Национална Кампания „ Чиста околна среда”.
В с. Борован бе изградена нова оборудвана детска площадка и зона за отдих с пейки, цветя, иглолистна и широколистна растителност. Монтирани са 10 бр. нови пейки, една пързалка, една двойна люлка и една карбалка, обезопасени с гумена настилка, за по голяма безопастност на играещите деца. Тревната настилка е обогатена с райграс. Плошадката е изградена в населен с много деца квартал в селото. Така малчуганите ще имат приятно място за игра, близо до домовете им. С обща стойност на проекта 9898.00 лв.
Проекта в детските градини на тема „ Играя, уча и спортувам в зелена и чиста среда” на ЦДГ „ Тошка Петрова” с. Борован, филиал с . Нивянин предоставя възможността за усвояване на знания и поведение за природосъобразен начин на живот от децата, посредством редица игрови, трудови и учебни дейности, осъществявани на открито в двора на детската градина. Основните цели на проекта са опазване здравето и живота на децата и формиране на навици и отношение към природата от най-ранна детска възраст и желание за опазване на околната среда от деца и възрастни. По проекта са закупени детски книги, детски градински инструменти, възстановена е зоната за отдих и игра, и бе създаден кът „ Училище на открито” , който е залесен , затревен и зацветен . Общата стойност на проекта е 4568.10 лв
В училището в село Добролево са Проведени на обучителни ситуации на открито по образователните направления „Роден край” и „Опазване на природата” . Общата стойност на проекта е 4 825,10 лв.
Почистване на зелените площи в двора на учебното заведение , залесяване и зацветяване на части от дворното пространство , закупуване на пейки и кошчета за отпадъци, освежаване и ремонт на съоръженията в учебното заведение ,създаване на цветни кътове . На територията на училището бе обособена самостоятелна стая в типично битов стил, в който учениците да се запознават с българските народни обичаи. В стаята има автентична бебешка люлка, малки трикраки столчета, истински върбов плет и много домакинска посуда, каквато са ползвали местните жители. Създадено е табло със множество снимки на учениците в процеса на реализацията на проекта. Дърветата в двора са осеяни с множество къщички за птици, а децата обещават да се грижат за тях и да ги хранят в студените месеци. Обособената зона за отдих и провеждане на занимания на открито е приятно място за почивка на децата в междучасието заобиколени от много малки иглолистни насаждения.