Новини

Лазарки посетиха кметството в с. Борован

  31.03.2015 13:51  

Сред богатото наследство от български традиционни обичаи, особено ярко се откроява лазаруването. Това е един от най-тачените в народния календар обичаи.  Корените му са твърде далечни - още от предхристиянската епоха. Прорастват върху основата на езически представи и схващания, подхранващи се от важните социални функции, които обичаят изпълнява. Благодарение на това лазаруването се е запазило в продължение на векове. В хода на своето хилядолетно битуване то претърпява развитие, при което редица негови елементи се променят, някои отпадат и възникват нови. Като цяло обичаят постепенно загубва първоначалната си обредно - магическа същност и се превръща в народна забава, която еднакво увлича непосредствените участници и колектива, в чиято среда се изпълнява.

Днес лазарките от танцов състав към ОДК „Маша Белмустакова“- Борован с ръководител - Детелина Крачуновска и директор - Милена Велчева,  посетиха сградата на Общинска администрация Борован и зарадваха със своите песни и танци служителите  на администрацията. Лично Кмета инж. Десислава Тодорова посрещна красивите лазарки и ги почерпи с лакомства и яйца. Те от своя страна направиха един малък спектакъл и очароваха всички с артистичност и чар.