Новини

Откриване на Читалище " Пробуда 1926" с. Добролево

  17.09.2015 12:55  

Днес официално  се откри поредния обект  на територията на Община Борован- ремонтираната сграда на Читалището „Пробуда 1926“ с. Добролево, която е част от инвестиционната програма приета от община Борован за периода и Общинския план за развитие за периода 2007-2013г.

Дейността на читалището,беше възобновена през 2012г.Същата година, сградата беше обособена  като читалище и бе изработен проект за извършването на цялостен ремонт на същата, който беше внесен за одобряване по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.  През март 2013г проекта беше одобрен от Държавен фонд "Земеделие" и се сключи Договорът  между  Читалище „Пробуда 1926“ с. Добролево и Държавен фонд       Земеделие . Състоянието на сградата бе в окаян вид, ремонт не беше правен  повече от 30  год. и сградата беше почти рухнала.

            Днес , в  сградата на Читалището са  изцяло  обновени залата за представления, сцената,балкона,апаратното помещение,административната част и складовото помещение. Ремонтирана  е покривната конструкция ,сменени са улуците  и е направена външна топлоизолация -8см. Освежени са стените и таваните  на всички помещения в сградата. Подменена е дървената дограма с петкамерна PVC дограма с двоен, стъклопакет.Вътрешните и външните врати също са нови, съгласно проекта.                            Залата за представления  за зрители /с капацитет  64 места/ и балкона  /с капацитет 21 места/са оборудвани с  нови столове.Положена е нова дъсчена подова настилка.                                                             Освежени са съществуващата минерална мозайка и каменни стъпала.

Освен сградата на читалището, през изминалия период бяха реализирани още два обекта на територията на с. Добролево - "Изграждането на многофункционална спортна площадка", по Програмата за развитие на селските райони, за периода 2007-2013г.  и проект по "Чиста околна среда", с реализацията на който беше обновено площадното пространство на селото.

Само след броени дни започва изпълнението на проект: „Ремонтно – възстановителни  работи по сградата на кметство в с.Добролево, общ.Борован” С реализацията на който, административната сграда на кметството ще бъде обновена изцяло реновирана. Проекта включва  подмяна на  всички врати и прозорци с нова PVC  -дограма, ремонт на покрива, фасадата ще бъде изолирана с топлоизалоционни материали. Всички стаи ще бъдат отремонтирани, в това число и Здравната служба.

            За новия програмен период, общинското ръководство е изготвило

 два проекта:

            1."Рехабилитация на площад и тротоари в с.Добролево". Проекта обхваща ремонт на площада на с.Добролево, тротоарните площи и цялото пространство пред училището и детската градина.

2.Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Добролево, община Борован"-

С реализацията на този проект, ще бъде подменена цялата водопроводна мрежа на с.Добролево,а на някои места изградена и нова такава.

В заключение инж. Десислава Тодорова, която беше почетен гост на събитието пожела: „Нека да Ви е честита, обновената сграда на читалище ПРОБУДА-ДОБРОЛЕВО на всички Вас- самодейци, хора на изкуството и всички жители на с. ДОБРОЛЕВО“ .Тя благодари на председателят на Читалището – г- н Ганчев за съвместната дейност по реализирането на проекта. Не на последно място кметът на Община Борован изказа голямата си благодарност на зам. кмета г-н Спасов за безсънните нощи за благото и просперитета на Община Борован, за съвместната борба в реализирането на ключови проекти за общината.