Новини

Нов камион за сметосъбиране и сметоизвозване ще обслужва жителите на Община Борован

  21.12.2015 13:10  

През декември 2015година   Община Борован закупи камион  втора употреба,  който да бъде използван за нуждите на  петте населени  места на територията на Общината. С  течение на времето, камионът с който община Борован обслужваше жителите, се амортизира и не веднъж през последната година се нуждаеше от скъпоструващи ремонти,  при които общината изразходваше  маса пари за ремонт, което от своя страна водеше до затруднено обслужване и не веднъж се нарушаваше графика за сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци, което пък доведе до недоволство на  жителите  по отношение събирането на огромно количество битови отпадъци в населените места.

След задълбочен  анализ на ситуацията и впредвид  икономическата изгодност  на Община Борован, по предложение на кмета на Общината -инж.Десислава Тодорова  до Общинския съвет и във  връзка  с финансовите разчети на общината, на база на капиталовите разходи, които  може да задели,  бе предложено на общинския  съвет да разгледа и одобри докладна за закупуване на транспортно  средство за нуждите на община Борован на стойност 50 112 лева. Решението бе прието от Общинския съвет и ето, че новият камион са сметосъбиране и сметоизвозване е вече факт.