Новини

Втори Заместник кмет започна работа в Община Борован

  28.01.2016 10:17  

 От 25.01.2016г. в Община Борован започна работа като Заместник кмет по „Хуманитарни дейности“   госпожа  Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска . След  структурните промени, в  Община Борован  извършени  след спечелването на втори  мандат за Кмет на Общината  от инж.Десислава Тодорова, работата в общинска администрация ще си  поделят двама заместник кметове.

Госпожа  Илияна  Донкова е родена на 31 юли 1969 в с. Борован, омъжена с две деца. Завършила е средно специално образование в Полувисш институт в гр.Враца, като „медицинска сестра“.  Притежава две магистърски  степени  със специалности  „ Административен  и здравен мениджмънт и  „Социални дейности“ с професионална квалификация  „Социален работник“ придобити   във  ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Велико Търново  Професионалният си стаж започва от -  МБЛА - гр.Бяла Слатина, като медицинска сестра.  Две години работи като главен експерт към Община Борован. Десет години работи към Агенция за социално подпомагане, като  Директор на Д“СП“ -  клон Борован и Началник отдел „Социално закрила“   към  Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Бяла Слатина.  Дълги години работи, като председател на Общинската организация на БЧК – Борован.  От 25 януари заема  поста заместник кмет  по“Хуманитарни дейности“ към община Борован, където ще ръководи ресора  по социални, здравни, образователни, културни  и спортни дейности към Община Борован.