Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ

  05.02.2016 10:40  


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН   

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВАУВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

            Искам от свое име, от името на персонала и най – вече на децата от ЦНСТ – I и ЦНСТ – II в село Борован, да Ви изкажа безкрайната си благодарност за предоставеното дарение в размер на 8 /осем/ тона дизелово гориво за нуждите на двата центъра за отоплителен сезон 2015 – 2016 година.

            С настоящето Ви благодарим, че във време в което община Борован се намира в затруднено икономическо състояние Вие, се отзовавате за пореден път на нашият апел за помощ и не останахте безразличен към злочестата съдба на тези деца.

            Благодарение на дарението за децата и младежите в ЦНСТ – I и ЦНСТ – II в село Борован, е осигурено топло и уютно място за живеене.

            За всичко направено от Вас до сега за децата и за онова, което предстои да направите искам отново да изкажа  своята огромна  човешка благодарност.  

 

 

С уважение :                                                                          

Инж. Десислава Тодорова                                                                                05.02.2016 г

Кмет  Община Борован                                                                                     с. Борован