Новини

В ОБЩИНА БОРОВАН БЕШЕ ОБСЪДЕН ГОДИШНИЯТ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА

  10.03.2016 11:24  

На 10.03.2016 г. от 10.00 часа в Музикалната зала на Читалище „Цани Иванов” – с. Борован и на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 74 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, се проведе обсъждане на годишният отчет за 2015 година от Председател на Общински съвет Борован – г-н Иван Костовски,

В обсъждането взеха участие Общински съветници, представители на Общинска администрация, Кметове на кметства, Директори на детски градини и училища, Управител на  „ДСП“ и ОДК, граждани от Община Борован

Кметът на Община Борован инж.Десислава Тодорова – представи, отчет за касово изпълнение за 2015 година и отговори на всички зададени и въпроси.