Новини

НОВИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР„ В ОБЩИНА БОРОВАН

  17.03.2016 10:42  

След закупуването и въвеждането  в експлоатация през 2015г.  на нова  Сметосъбирачна  машина , жителите на община Борован ще имат и нови кофи за отпадъци.

От 16.03.2016г. общинското ръководство на Община Борован, осигури  от капиталовите си разходи нови кофи за отпадъци. Броят на контейнерите е общо 40, тип „Бобър“ – 1100 литра  които ще се използват за битови отпадъци  и ще бъдат разпределени  в селата Борован, Малорад, Нивянин и Добролево.  Разпределението по населени места е следното : Борован – 15 бр., Малорад – 15бр., Добролево – 5 броя и Нивянин – 5 бр.

С тази инициатива  Община Борован, реализира своята последователна  политика  за улесняване на жителите на Общината  при събирането и извозването на битовите отпадъци.