Новини

Местни власти и представители на ромската общност от Община Борован, участваха в работна среща по програма РОМАКТ на Европейската комиси

  12.10.2016 15:22  

Днес в Музикалната зала на читалище “Цани Иванов“ Борован се проведе работна среща между представители на програма РОМАК, представители на местната власт в община Борован и представители на ромската общност  част от  местната  активна група . Основната цел на работната среща  е „Подпомагане на местните власти да създадат общинска работна група и  информиране на местните власти за подходящи възможности за финансиране.  Фасилитатор на срещата бе госпожа Александра Райкова експерт по  програма РОМАКТ.  Кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова приветства участниците в работната среща и сподели мнение, че за нея е много важно да се създаде диалог и конкретни действия  с цел интегриране на ромската общност на територията на общината, на кратко  извърши обзор на предприетите мерки и действия извършени до момента на територията на общината, засягащи конкретно ромската общност и като цяло общината. Сподели своята удовлетвореност от факта, че общината е участник по програмата РОМАКТ и заяви пълната си подкрепа и активно участие в програмата. По  време на срещата взеха участие експертите,  Роберто Маринов  експерт от   МТСП,  които представи новите възможности пред Общината  за финансиране и Цонко Цонев – експерт по програма РОМАКТ и бивш кмет на Община Каварна - чиято основна задача бе да разясни  ролята и задачите при създаването на  Общинска работна група . В работна среща взеха участие и кметовете на кметствата Малорад, Добролево и Сираково и директорите на основните училища и Професионалната гимназия  “Коста Петков“  в Община Борован. Като резултат от срещата, предстои създаването на Общинска работна група, която да участва,  наблюдава и  изпълнява съвместно с Общинска администрация,  дейности заложени в общинската стратегия за интеграция на ромската общност, както и плана за интеграция на ромската общност, освен наблюдение работната група ще има възможност да дава свои идеи и предложения за проекти, насочени към интеграцията на ромската общност . Съставът на работната група предстои да бъде определен със заповед на кмета на Общината, като участници в нея ще бъдат – представители на местна власт, местни институции и представители на ромскта общност  определени от самите роми.