Договор обособена позиция №2
Обявление за изменение обособена позиция 1
08.06.2021 10:50
Свали
Обявление за изменение обособена позиция 2
08.06.2021 10:50
Свали
Обявление за изменение обособена позиця 3
08.06.2021 10:50
Свали
Обявление за изменение обособена позиция 4
08.06.2021 10:50
Свали
Обявление за изменение - Обособена позиция 1
17.12.2020 15:22
Свали
Обявление за изменение - Обособена позиция 2
17.12.2020 15:22
Свали
Обявление за изменение - Обособена позиция 3
17.12.2020 15:22
Свали
Обявление за изменение - Обособена позиция 4
17.12.2020 15:22
Свали
Допълнително споразумение към Договор Д-Д-72/01.11.2019 Обособена позиция 4
14.12.2020 13:20
Свали
Допълнително споразумение към Договор Д-Д-71/01.11.2019 Обособена позиция 3
14.12.2020 13:22
Свали
Допълнително споразумение към Договор Д-Д-70/01.11.2019 Обособена позиция 2
14.12.2020 13:23
Свали
Допълнително споразумение към Договор Д-Д-69/01.11.2019 Обособена позиция 1
14.12.2020 13:25
Свали
Обявление за възложена поръчка
15.11.2019 12:50
Свали
Договор обособена позиция №4
15.11.2019 12:51
Свали
Договор обособена позиция №3
15.11.2019 12:52
Свали
Договор обособена позиция №2
15.11.2019 12:53
Свали
Договор обособена позиция №1
15.11.2019 12:54
Свали
Решение №292/11.10.2019
11.10.2019 12:54
Свали
Решение № 291/11.10.2019
11.10.2019 12:55
Свали
Решение №290/11.10.2019
11.10.2019 12:56
Свали
Решение №289/11.10.2019
11.10.2019 12:57
Свали
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
11.10.2019 12:58
Свали
Протокол 3
11.10.2019 12:58
Свали
Протокол 2
11.10.2019 12:59
Свали
Съобщение да участници
27.09.2019 13:00
Свали
Протокол №1
17.09.2019 13:03
Свали
Решение за одобряване на обявление за изменение
09.08.2019 13:06
Свали
Работен проект
09.08.2019 13:18
Свали
Разрешение за строеж
09.08.2019 13:21
Свали
Проект на договор
08.08.2019 13:28
Свали
Методика за оценка
08.08.2019 13:30
Свали
Технически спецификации обособена позиция 4
08.08.2019 13:30
Свали
Технически спецификации обособена позиция 3
08.08.2019 13:32
Свали
Технически спецификации обособена позиция 2
08.08.2019 13:34
Свали
Технически спецификации обособена позиция1
08.08.2019 13:35
Свали
Образец № 1 -ЕЕДОП
08.08.2019 13:35
Свали
Образец на документи КСС - обособена позиция 4
08.08.2019 13:36
Свали
Образец на документи КСС - обособена позиция 3
08.08.2019 13:37
Свали
Образец на документи КСС - обособена позиция 2
08.08.2019 13:38
Свали
Образец на документи КСС обособена позиция 1
08.08.2019 13:38
Свали
Образец на документи предложение за изпълнение
08.08.2019 13:39
Свали
Образец на документи - Ценово предложение
08.08.2019 13:41
Свали
Документация
08.08.2019 13:42
Свали
Обявление
08.08.2019 13:42
Свали
Решение
08.08.2019 13:43
Свали
Уточняваща информация
08.08.2019 13:45
Свали