Общински детски комплекс ,,Маша Белмустакова” –Борован

Общински детски комплекс ,,Маша Белмустакова” –Борован, с директор Светла Петкова.

В него се обучават деца в следните направления:
Научно-познавателно и приложно техническо-7 групи с общо 94 ученици.
Спортно-туристическо-6 групи с 89 ученици и художествено-творческо-10 групи с общо 129 ученици.

Педагогически персонал с щатни-2 души и 7 нещатни лектори, а непедагогически-1.