Обяви и съобщения

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА БОРОВАН
 29.09.2023 16:03

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА БОРОВАН
 29.09.2023 16:01

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Враца
 28.09.2023 13:26

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Враца

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина
 28.09.2023 13:23

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "Дунавски район" с Изх.№ ЗЗ-04-56(9) от 26.09.2023г.
 27.09.2023 16:50

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.
 20.09.2023 14:52

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ОСНОВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 20.09.2023 14:44

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ

УВЕДОМЛЕНИЕ от ЕРМ ЗАПАД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО НА 19.09.2023Г.ОТ 9,00Ч. ДО 15,00Ч. ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: ЕЛ.ПР.АГИНО 20 ЗА БОРОВАН И С.СИРАКОВО
 18.09.2023 08:57

УВЕДОМЛЕНИЕ от ЕРМ ЗАПАД ЗА ПРЕКЪ

Покана за консултации връзка с назначаването на СИК за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 15.09.2023 16:38

ДО РЪКОВОДСТВАТА/ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА : Коалиция „ГЕРБ – СДС“ Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПП „ДВИЖ

Уведомление за приемен ден на Началника на РУ-Бяла Слатина с граждани от с.Нивянин
 14.09.2023 12:01

Уведомление за приемен ден на Началника на РУ-Бяла Слатина с граждани от с.Нивянин

Уведомление за приемен ден на Началника на РУ-Бяла Слатина с граждани от с.Борован
 14.09.2023 12:00

Уведомление за приемен ден на Началника на РУ-Бяла Слатина с граждани от с.Малорад
 14.09.2023 11:55

Уведомление за приемен ден на Началника на РУ-Бяла Слатина с граждани от с.Малорад    

СЪОБЩЕНИЕ
 14.09.2023 08:49

СЪОБЩЕНИЕ   ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА СЛАТИНА И ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА, ДА СЕ ЯВЯТ НА ИЗСЛУШВАНЕ НА 28.09.2023Г. ОТ 14,00 ЧА

Покана публично обсъждане на годишен отчет на бюджета за 2022г. на Община Борован
 13.09.2023 11:57

Заповед №252 от 11.09.2023г. във връзка с Национална Кампания Да изчистим България заедно 2023г.
 11.09.2023 17:02