Обяви и съобщения

Уведомление преди настъпване на пожароопасния сезон
 25.02.2021 13:11

Натиснете тук, за да се запознаете с текста на уведомлението

13.02.2017 г. в 10,00 часа Експертен технико-икономически съвет
 07.02.2017 13:48

Заповед №41/02.02.2017 г. 13.02.2017г. в 10,00 Експертен технико-икономически съвет в кабинета на Илияна Донкова зам. Кмет на Об

Съобщение за удължаване на срока за „Здравен медиатор”
 02.02.2017 13:44

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обявен конкурс за избор на „Здравен медиатор”, Ви информираме, че срока за подаване на документи се удължава до 14.02.2017 г.

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор
 05.01.2017 12:39

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е