Кметове на кметства

Кмет на Кметство с. Малорад       - Иво Иванов

от 2019г. - 2023г.

от 2023г. до 

тел. 0896709652

e-mail: malorad@borovan.egov.bgКмет на Кметство с. Добролево   - Пепи Данчев

от 2023г. до 

тел.0894631240

e-mail: dobrolevo@borovan.egov.bg
 Кмет на Кметство с. Нивянин       - Николай Христов 

от 2017г. до 2019г.

от 2019г. до 2023г.

от 2023г. до

тел.0896709630

e-mail: nivyanin@borovan.egov.bgКмет на Кметство   с. Сираково     - Гриша  Георгиев

от 2012г. до 2015г. - кметски наместник 

от 2015г. до 2019г. - кмет

от 2019г. до 2023г. - кметски наместник 

от 2023г. до 

тел. 0896709631

e-mail: sirakovo@borovan.egov.bg