За кмета

Инж.Десислава Димитрова Тодорова - Кмет на Община Борован е родена на 13.09.1969 година в гр.Благоевград.

Средно  образование завършва в родния си град Благоевград  в ТМЕТ „Н.Й.Вапцаров“. Висше образование завършва във ВТУ“ Ангел Кънчев“ гр.Русе, с професионална квалификация - машинен инженер.

Придобива  допълнителна професионална квалификация  педагогическа правоспособност  и  социални комуникации в управлението на училището трета степен от Шуменски университет “Еп.Константин Преславски“.

Професионалният си  трудов започва, като учител, през 1994.

От 2000 г.  е директор на ПГ“Коста Петкова“ с. Борован с  общ трудов  стаж  двадесет години.

От  октомври  2011 година  е  кмет на Община Борован,  управлява в мандат 2011-2015 година.

От ноември  2015 година е втори мандат кмет на Община Борован в мандат 2001-2019 

От ноември 2019 година е трети манадт кмет на Община Борован 

В края на 2019 година става член на Управителен съвет на Национлано сдружение на общините на Република България 

Кмет на Община Борован