Обявления за конкурси за държавни служители

Обявления за конкурси за длъжността старши експерт "ГРАО"
 23.03.2023 16:27

Съобщение за обявяване на конкурс за длъжността: Здравен медиатор
 07.02.2020 08:35

Обява за свободни работни места в общинска администрация Борован
 27.11.2019 08:31

Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт „Земеделие, гори и екология” в Община Борован
 12.03.2019 08:28

Съобщение за обявяване на конкурс за здравни медиатори
 13.02.2019 08:01

Съобщение до всички заинтересовани страни във връзка с провеждане на конкурс за здравни медиатори Във връзка с провеждане на Конкурс  за длъжността здравен медиатор  по проектно предложение на община  Борован по процедура чр

Обявление за конкурс за длъжността Главен архитект в Община Борован
 21.12.2018 07:57

Община Борован обявление за конкурс за длъжността старши експерт„ОМП” в Община Борован
 23.04.2018 07:48

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
 20.11.2017 13:08

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
 12.10.2017 14:38

Обявление за провеждане на конкурс за Държавен служител на длъжност "Старши експерт ОМП " в Дирекция „Бюджет, финансово-счетоводни дейности, административно и информационно обслужване” и Главен счетоводител” в Община Бо

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
 12.09.2017 14:00

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжности:

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители
 21.03.2017 13:56

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ  О Б Щ И Н А   Б О

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители Община Борован
 23.01.2017 13:21