Обявления за конкурси за държавни служители

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Главен експерт ЕПНПОП
 17.06.2024 10:39

Уведомително писмо изх. № 1561 от 14.06.2024 г., адресирано до г-жа Петя Тодорова Бауренска
 14.06.2024 10:27

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Главен експерт Финанси
 14.06.2024 10:26

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Главен експерт Финанси
 14.06.2024 10:25

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ФИНАНСИ" В ДИРЕКЦИЯ "ФСПДАО"
 27.05.2024 13:30

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН С

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура
 09.04.2024 16:59

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура № 123/09.04.2024г.

Препис-извлечение от Протокол от 29.03.2024 г.за длъжността Директор на дирекция „Финансово-счетоводни и правни дейности и административно обслужване”
 29.03.2024 13:38

Препис-извлечение от Протокол от 27.03.2024 г.за длъжността Старши експерт „Счетоводител” в дирекция „Финансово-счетоводни и правни дейности и административно обслужване”
 27.03.2024 14:56

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Главен експерт ЕПНПОП
 25.03.2024 12:00

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Директор дирекция ИППОПХД
 25.03.2024 11:59

Система за определяне на резултатите за длъжността " директор на дирекция ФСПДАО"
 20.03.2024 11:17

Система за определяне на резултатите за длъжността "старши експерт Счетоводител"
 20.03.2024 11:15

Уведомително писмо до г-н Кариманов кандитат за участие в конкурс за длъжността директор дирекция "ФСПДАО"
 19.03.2024 16:20

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността - директор дирекция " ФСПДАО"
 19.03.2024 16:18

Уведомително писмо до г-жа Цветанова кандитат за участие в конкурс за длъжността Старши експерт "Счетоводител"
 19.03.2024 16:16