Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината