Съобщение за инвестиционно предложение 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ОВОС)

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно намарение 

Заповед за събиране на липов цвят

Заповед 

Уведомление за инвестиционно намарение 

Годишен отчет ЗЕЕ - 2020Г.

Годишен отчет ЗЕЕ - 2018Г.

Годишен отчет ЗЕВИ - 2020Г.

Годишен отчет ЗЕВИ - 2018Г.

Програма за управление на отпадъците на община Борован 2021-2028г.

Програма за опазване на околната среда на община Борован 2021-2028г.

 Годишен отчет ЗЕВИ - 2021Г.

Дългосрочна програма за енергийна ефективност  на Община Борован 2021г. - 2030г.

Отчет за 2021г. на Програмата за управление на отпадъците на Община Борован 2021г.-2028г. 

Отчет за 2021г. за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Борован за 2021г.- 2028г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован  за 2022г. - 2025г.

Заповед за забрана за събиране на липов цвят №131 от 02.06.2022г.

Набиране на доброволци за преброяване на безстопанствените кучета
22.08.2022 14:12
Свали