Заместник кмет

Илиян Найчов Буковски - Заместник Кмет на община Борован. Роден е в с.Добролево на 23.02.1963г. и е завършил средно специално образование в ТМСС Бяла Слатина. Работил е основно в частния сектор . От 2011г. до 2023г. е бил кмет на кметство с.Добролево, община Борован.

Заместник кмет