Заместник кмет Хуманитарни дейности

Илияна  Донкова е родена в с. Борован  Завършила е средно специално образование в Полувисш институт в гр.Враца, като „медицинска сестра“.  Притежава две магистърски степени  със специалности  „ Административен  и здравен мениджмънт и  „Социални дейности“ с професионална квалификация  „Социален работник“ придобити   във  ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Велико Търново.

Професионалният си стаж започва от -  МБЛА - гр.Бяла Слатина, като медицинска сестра.  Две години работи като главен експерт към Община Борован. Десет години работи към Агенция за социално подпомагане, като  Директор на Д“СП“ -  клон Борован и Началник отдел „Социално закрила“   към Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Бяла Слатина.  Дълги години работи, като председател на Общинската организация на БЧК – Борован. 

От 25 януари заема  поста заместник кмет  по“Хуманитарни дейности“ към община Борован, където ще ръководи ресора  по социални, здравни, образователни, културни  и спортни дейности към Община Борован.  

Заместник кмет Хуманитарни дейности