ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОРОВАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНДАТ 2023 - 2027

07.12.2023 13:05
Свали
Отчет за дейността на ОбС Борован и неговите комисии през първо тримесечие на 2023г.
03.08.2023 15:32
Свали
Отчет за дейността на ОбС Борован и неговите комисии през второто шестмесечие на 2022г.
20.01.2023 16:46
Свали
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борован, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019 г. - 2023 г. (Изменен с решение № 29 от 27.01.2022 г. на Административен съд Враца)
15.02.2022 14:55
Свали
Актуализиран Правилник за организацията и дейността на ОбС Борован, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 2019-2023 г.
/изм. и доп. с Решение №163/29.01.2021 г. , Протокол№20 /29.01.2021 г.

19.02.2021 16:32
Свали
Справка
22.12.2019 14:36
Свали
Докладна
23.12.2019 14:35
Свали
Правилник за организацията на дейността но Общински съвет Борован, обл.Враца за мандат 2019 - 2023 г.
29.01.2019 11:25
Свали
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в Община Борован, обл. Враца мандат 2015- 2019 г.
29.01.2015 11:25
Свали
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в Община Борован, обл. Враца мандат 2011 - 2015 г.
29.01.2015 11:26
Свали