Земеделие и гори

Предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ на имоти за землища за община Борован стопанска 2023/2024година
 18.08.2023 13:30

процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА 2023-2024Г.
 04.08.2023 13:48

Заповед №174/01.08.2023г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Враца

Заповед № 155 от 16.05.2023г. на Кмета на община Борован във връзка с настъпване на етап"Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и обявяване на пожароопасен сезон на територията на община Борован
 16.05.2023 11:11

Заповед № 155 от 16.05.2023г. на Кмета на община Борован във връзка с нас

Протокол по чл. 37м от ЗСПЗЗ към 01.02.2023
 08.03.2023 11:09

Протокол по чл. 37м от ЗСПЗЗ към 01.02.2023  

Заповеди за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на с. Борован, с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин, общ. Борован за стопанската 2022/2023 година
 08.02.2023 09:18

Заповед на Изпълнителен директор на ИАГ
 13.01.2023 14:37

процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА 2022-2023Г.
 05.08.2022 08:50

Заповед №167/01.08.2022г. за определяне на комисия за землищата на територията на община Борован

Заповед № 132/02.06.2022 г. на Кмета на Община Борован за обявяване на пожароопасен сезон за 2022 г. във всички земеделски територии в Община Борован
 02.06.2022 13:26

Заповед № 132/02.06.2022 г. на Кмета на Община Борован за обявяване на пожароопасен сезон за 2022 г. във всички земеделски територии в Общи

Процедура по чл. 37и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2022/2023 година
 25.05.2022 14:00

Протокол по чл. 37м от ЗСПЗЗ към 01.02.2022 г.
 09.03.2022 15:18

Заповеди за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на с. Борован, с. Малорад, с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин, общ. Борован за стопанската 2021/2022 година
 04.02.2022 13:46

Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 г.
 09.08.2021 13:53

Процедури по чл. 37и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2021/2022 година
 19.05.2021 11:55

Заповед № 152/29.04.2021г. на Кмета на Община Борован във връзка с провеждане на жътвена кампания 2021г.
 29.04.2021 16:31

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ-2021
 29.03.2021 15:20