Обяви и съобщения

П О К А Н А Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Борован, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 09.08.2023 16:24

П О К А Н А

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД
 08.08.2023 16:14

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 10.08.2023Г.В ПЕРИОДА ОТ 09,00Ч. ДО 15,00ЧАСА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТ

процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА 2023-2024Г.
 04.08.2023 13:48

Заповед №174/01.08.2023г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Враца

Разрешение за строеж №954 от 24.07.2023г.
 01.08.2023 10:43

Разрешение за строеж №954 от 24.07.2023г.

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите
 24.07.2023 09:29

Съобщение по чл.62а, ал.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ НА 17.07.2023г. /понеделник/ или на 18.07.2023г /вторник/ на територията на всички населени места на територията на Община Борован
 12.07.2023 10:21

С

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024 Г. – 2028 Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА СЛАТИНА И ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА
 04.07.2023 10:02

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024 Г. – 2028 Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА СЛАТИНА И ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА &nbs

Обява по РД-530-09.06.2023г. - за СКСО до 18.08.2023
 03.07.2023 12:58

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Обява по РД-497-21.06.2023г. - за СКС до 28.07.2023
 03.07.2023 12:57

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

Обява по ЗРД-816-23.06.2023г. - за СВ до 31.07.2023
 03.07.2023 12:55

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА  

От името на госпожа Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа - Покана за информационен ден по откритата за кандидатстване Процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.
 28.06.2023 13:53

От името на госпожа Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа - Покана за информационен ден по откритата за кандидатстване Процедура BG-RRP-3

ОБЩИНА БОРОВАН С ОДОБРЕНИ ТРИ ПРОЕКТА КЪМ ПУДООС
 28.06.2023 09:42

ОБЩИНА БОРОВАН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ НА 30.06.2023Г./ ПЕТЪК/
 28.06.2023 09:39

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ НА 30.06.2023Г./ ПЕТЪК/

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В С.БОРОВАН И С.НИВЯНИН
 26.06.2023 11:50

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В С.БОРОВАН И С.НИВЯНИН

Заповед №179 от 25.06.2023г. на кмета на Община Борован за обявяване на частично бедствено положение в селата Борован и Нивянин в Община Борован
 25.06.2023 20:21

Заповед №179 от 25.06.2023г. на кмета на Община Борован за обявяване на частично