Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – Борован

Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – Борован, с прием след 8-ми клас по следните специалности:
„Малък и среден бизнес – 5 паралелки с 92 ученика и  „Автотранспортна техника” – 4 паралелки  със 75 ученика.

Директор: Десислава Николова