Състав на Общински съвет в Община Борован

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОРОВАН

Петър Станев Петров

тел.: 09147/ 94-04

Приемен ден : 

Габриела Георомезовска  - тех.сътрудник,  тел.: 09147/ 94-04

Състав на Общински съвет :

От  МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ “

1.Христо Неделков Донков  

2.Даниел Христов Дилков

3.Пламен Василев Методиев 

4.Иглика Атанасова Сълковска 

5.Павлин Костадинов Бецински 

6.Марияна Цветомирова Маринова

  ПП“ БСП“ :

7.Пламен Христов Петров     

ПП“ГЕРБ“

8.Иван Димитров Костовски

9.Георги Георгиев Гетовски

3.Елка Иванова Николова 

10.Цезар Петров Пенчев 

11.Цено Ценов Цоловски