Новини

Повече от 300 души започнаха работа

  26.09.2012 13:15  
Безработицата в община Борован е намаляла почти наполовина. Справка в бюрото по труда в Бяла Слатина показва, че към 30 юли тази година тя е с рекордните 61%, а към 31 август вече е 37%. Такова е реалното положение и в момента. Според специалисти от трудовата борса, снижаването на безработицата е постигнато благодарение на адекватната реакция на кмета на общината Десислава Тодорова и на общинската администрация.
През последния месец община Борован е кандидатствала по схемата „Подкрепа за заетост” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за осигуряване на заетост на 385 човека. Проектът е одобрен за 268 жители на общината, които са наети на работа и с тях са сключени трудови договори. От частния бизнес са заявили 58 свободни работни места и вече са назначени 25 човека. Така е осигурена заетост за общо 293 жители на общината.   
По схемата „Развитие” са назначени 85 души, каквото е било и предложението на администрацията. Други 10 човека пък са започнали работа по регионална програма. 
„Осигурената заетост на хората ще повиши социалния им статус и ще подобри стандарта им на живот. Жителите на общината ще имат постоянни доходи и така ще се повиши и покупателната способност”, коментира Десислава Тодорова.

източник: в-к Конкурент