Новини

Нови банков сметки на Община Борован

  26.02.2013 14:20  

Нови банкови сметки на Община Борован и ВРБК,

считано от 01.03.2013 г.  обслужваща банка „Инвестбанк” АД

·         Община Борован:

ТРАНЗИТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ:

IBAN: BG 11 IORT 7373 8401 6928 00 BIC: IORT BGSF

ДЕБИТНОКОНТРОЛИРАЩА СМЕТКА:

IBAN: BG 54 IORT 7373 8401 6928 99    BIC: IORT BGSF

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN: BG 69 IORT 7373 3101 6847 00    BIC: IORT BGSF

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

IBAN: BG 60 IORT 7373 3301 6847 00    BIC: IORT BGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА РА И НФ

IBAN: BG 86 IORT 7373 3201 6847 01    BIC: IORT BGSF

 

  •  ВРБК Кметство Малорад

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN: BG 56 IORT 7373 3101 6925 00    BIC: IORT BGSF

  • ВРБК Кметство Нивянин

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN: BG 88 IORT 7373 3101 6927 00    BIC: IORT BGSF

  • ВРБК Кметство Добролево

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN: BG 72 IORT 7373 3101 6926 00    BIC: IORT BGSF

  • ВРБК Кметство Сираково

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN: BG 23 IORT 7373 3101 6929 00    BIC: IORT BGSF

 

  • ВРБК ОУ «Отец Паисий» с. Борован

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN: BG 71 IORT 7373 3101 6932 00    BIC: IORT BGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА РА И НФ

IBAN: BG 18 IORT 7373 3201 6932 00    BIC: IORT BGSF

  • ВРБК ОУ «Св.св. Кирил и Методий» с. Малорад

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN: BG 39 IORT 7373 3101 6930 00   BIC: IORT BGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА РА И НФ

IBAN: BG 83 IORT 7373 3201 6930 00    BIC: IORT BGSF

  • ВРБК ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Добролево

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN: BG 55 IORT 7373 3101 6931 00    BIC: IORT BGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА РА И НФ

IBAN: BG 02 IORT 7373 3201 6931 00    BIC: IORT BGSF