Новини

Поздравителен адрес по случай международния ден на ромите.

  08.04.2013 11:09  

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През 1971 г. в Лондон се провежда за първи път световен ромски конгрес, с участието на представители на ромите от всички континенти и на индийското правителство. Там е поставено началото на световното ромско движение за утвърждаване и развитие на ромската култура и идентичност. Това събитие положи началото на честване на Международния ден на ромите.

Позволете ми от името на общинската администрация и лично от мое име да Ви честитя празника. Ромите в цял свят почитат този ден. Празнуването му показва спазената съвкупност и съхранени във времето обичаи, които обединяват и възпитават съпричастност към общите ромски ценности.

Международен ден  на ромите в много отношения прилича на празниците, характерни за европейския християнски свят и показва връзките на близост, междукултурните влияния, произтичащи от съжителството на ромите с останалите индоевропейски народи. Същевременно на това, той носи свой неповторим колорит, отразява един енергичен темперамент и винаги се превръща в събитие, което предизвиква интерес в обществото. За участващите в него, разбира се, е очаквано и запомнящо се преживяване.

Възползвам се от повода да пожелая на всички Вас и семействата Ви здраве, късмет, благополучие и радост през 2013 година. Уверявам Ви, че община Борован ще направи всичко възможно, за да се постигне напредък в подобряването живота на ромите, така че с общи усилия да постигнем видими успехи и на всеки нов празник да прибавяме още една причина да празнуваме заедно.

Честит празник!

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА