Новини

Да изчистим България за един ден

  18.04.2013 15:11  
На 19.04.2013 год., Община Борован ще се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден”. Инициативата подета от БТВ през миналата година е част от световно движение, а България ще стане час от тази инициатива в периода 20-21 и 22 април. ЕКОПАК реши да подкрепи кампанията, защото през 2012 год. тя се превърна в най-мащабния обществен проект в страната, който обедини усилията на медии, граждани, институции и бизнеса, за да станат градовете и населените места по-чисти, за да се опази българската природа и за да се провокира общественото съзнание и отговорност. Амбицията на „Да изчистим” е всички ЗАЕДНО да направим света по-чист, по-уютен и по-зелен. От 4 години насам опитът „чистене на една държава за един ден” се предава от страна в страна. Министерство на околната среда и водите е партньор на инициативата с желанието да осигури необходимата подкрепа за своевременно прибиране на събраните отпадъци в депата. За количествата на депонираните отпадъци в трите дни на кампанията няма да се дължат отчисления по чл. 71а и чл. 71е от Закона за управление на отпадъците.

Целта на кампанията „Да изчистим България за един ден” е повишаване на екологичната култура на гражданите и утвърждаване ролята на превенция от натрупване на замърсявания вместо последващи действия за почистване на нанесените екологични щети. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Да изчистим България за един ден” се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите, поради тази причина приканваме всички активно да се включим и да почистим нашите населени места.

Пролетното почистване по традиция се прави всяка година, но по–важно е да се поддържа нужната хигиена през цялата година.